Disclaimer

Geberit bedankt u voor uw bezoek aan deze website en uw belangstelling voor de Geberit-producten. Lees a.u.b. onderstaande disclaimer.

1. Privacy

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor Geberit. De gegevens die u ons verstrekt, behandelen wij uiterst zorgvuldig, streng vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften. Onze privacyverklaring is bedoeld om u transparante informatie te geven over welke gegevens wij verzamelen, verwerken en bewaren en voor welke doeleinden wij dat doen.

2. Auteursrechten

© Copyright Geberit.

Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, beelden, animaties, filmpjes, geluiden en andere elementen op deze website, alsook de schikking ervan zijn beschermd door auteursrechten en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geberit. Wij wijzen erop dat een aantal afbeeldingen op deze website beschermd zijn door auteursrechten van derden.

3. Handelsmerken

Tenzij anders is vermeld, zijn alle merknamen op deze website geregistreerde handelsmerken van Geberit. Dit geldt met name voor merken, logo’s en emblemen.

4. Licenties

Geberit wil u een innovatieve en informatieve website aanbieden. De intellectuele eigendom die de website bevat, zoals patenten, merken en auteursrechten, is beschermd. Voor zover niet expliciet anders wordt vermeld, worden via deze website geen licenties verleend voor het gebruik van de intellectuele eigendom van Geberit of derden.

5. Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt door Geberit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en geactualiseerd. Toch kunnen wij niet garanderen dat de beschikbaar gestelde informatie correct, actueel en compleet is. Voor zover dat wettelijk is toegestaan, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid en bij schade door opzet of grove nalatigheid van Geberit.

Geberit aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het technisch functioneren (met name de afwezigheid van virussen) en de inhoud van websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen of gelinkt.

Contact
Geberit B.V., Fultonbaan 15, 3439 NE Nieuwegein
[email protected]

Uw badkamer, uw ontwerp. De Geberit bedieningsplaten Sigma21, Sigma50 en Sigma70 zijn verkrijgbaar in diverse standaard kleuren en materialen, maar u kunt nu ook zelf het design van het front van uw bedieningsplaat laten maken. Upload uw favoriete foto en geef uw badkamer een persoonlijk tintje.