Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING EN GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING VOOR KLANTEN, LEVERANCIERS EN ANDERE BUSINESS PARTNERS

1 Geldigheidsbereik

1.1
De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Het doel van deze privacyverklaring is om gebruikers van de Geberit Internet diensten, in het bijzonder van de Geberit website (“www.maakjeeigenbedieningsplaat.nl“) – tezamen met klanten, leveranciers en andere business partners – te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door de Geberit entiteiten binnen de EU, Zwitserland en Noorwegen. In dat kader zijn mogelijk niet alle onderdelen van deze informatie van toepassing op u.

1.2
Persoonsgegevens in het kader van deze privacyverklaring zijn alle aan u gerelateerde gegevens of die aan u te relateren zijn, zoals naam, adres, of e-mailadres.

2 Verantwoordelijke

2.1
Beheerder – en daarmee de verantwoordelijke – van de Geberit website die u hebt bezocht is de Geberit entiteit die vermeld staat op de relevante website.

2.2
Overigens is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens Beheerder van deze website en persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze website is Geberit B.V., Fultonbaan 15, 3439 NE Nieuwegein, [email protected].

3 Functionaris voor de Gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken via [email protected] of onder ons postadres met de toevoeging “functionaris voor de gegevensbescherming”.

4 Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens op Geberit websites

4.1
Zoals bij elke website verzamelt onze server automatisch en tijdelijk informatie in de serverlog-bestanden, die door de browser worden verzonden, tenzij u deze functie hebt uitgeschakeld. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze websites te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen:
– IP-adres van de aanvragende computer
– Bestandsverzoek van de cliënt
– http-antwoordcode
– Website waar u ons bezoekt (www.maakjeeigenbedieningsplaat.nl)
– Tijdstip van de serveraanvraag
– Browsertype en -versie
– Gebruikt besturingssysteem van de aanvragende computer

4.2
Een persoonlijke evaluatie van deze serverlogbestandgegevens vindt niet plaats. Als eerder verstrekte informatie persoonsgegevens bevat (met name het IP-adres), is de verzameling gebaseerd op de wettelijke basis van artikel 6 par. 1 lid f AVG. Ons legitieme belang ligt in het waarborgen van de goede werking van onze websites. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 2. De verzameling van de hiervoor vermelde gegevens is vereist voor het doeleinde van het beschikbaar stellen van de functies van onze website.

4.3
Onze websites maken gebruik van de volgende technologieën en tools. Als u deze niet wilt gebruiken, bieden we u verschillende opties en instellingen voor de betreffende tool om het gebruik ervan te voorkomen.

4.4 Google Analytics

4.4.1
Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS; hierna aangeduid als “Google”). Het gebruik omvat de modus “Universal Analytics”;. Hierdoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten aan een pseudoniem gebruikers-ID toe te wijzen, waardoor de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten worden geanalyseerd. Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt.

4.4.2
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website(s) wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Aange-zien IP-anonimisering op onze websites is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en ande-re met het gebruik van de website en van het Internet samenhangende diensten aan de web-sitebeheerder te verlenen.

4.4.3
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door een browser-add-on (op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) te downloaden en te installeren. Opt-out cookies voorkomen toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u de relevante website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics op verschillende apparaten verzamelt, moet u opt-out op alle gebruikte systemen uitvoeren.

4.4.4
Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een op behoeften gebaseerd ontwerp, de statistische evaluatie en de efficiënte toepassing van onze websites. De wettelijke basis is artikel 6 par. 1 lid f AVG.

4.5 Google AdWords

4.5.1
We gebruiken de Google AdWords-aanbieding (inclusief Google AdWords Remarketing) om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google AdWords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u van belang zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van reclamekosten te realiseren.

4.5.2
Dit reclamemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde “Ad Servers”. Hiervoor gebruiken we Ad-server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het weergeven van advertenties of klikken door de gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google AdWords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 90 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Van deze cookie worden doorgaans als analysewaarden de unieke cookie-ID, het aantal Ad-Impressions per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor Post-View-conversies) en opt-out-informatie (markering, dat de gebruiker niet meer aangesproken wil worden) opgeslagen.

4.5.3
Met deze cookies kan Google uw Internetbrowser weer herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een AdWords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en de klant herkennen, dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen hierdoor niet worden vervolgd via de website van AdWords-klant. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in de boven-genoemde reclamemaatregelen. We ontvangen van Google alleen statistische evaluaties. Op basis van deze evaluaties kunnen we herkennen, welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

4.6 DoubleClick by Google

4.6.1
Onze websites gebruiken de tool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de rapporten van campagne-prestaties te verbeteren of om – bij activering van de functie Frequency Capping – te voorkomen, dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan DoubleClick met behulp van cookie-ID’s zogenaamde conversies registreren, die betrekking hebben tot advertentieverzoeken. Dit is het geval, wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later naar de website van de adverteerder gaat met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.

4.6.2
Door de gebruikte tools Google AdWords en DoubleClick by Google maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van deze tool door Google worden gebruikt en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: Door het onderbrengen van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u toegang hebt gehad tot het relevante gedeelte van onze website of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, is het mogelijk dat Google uw IP-adres vindt en opslaat.

4.6.3
Verdere informatie over DoubleClick by Google ontvangt u op: https://www.doubleclickbygoogle.com/ en over de privacybescherming bij Google algemeen: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.7
Er zijn verschillende manieren om deelname aan Google AdWords en DoubleClick te voorkomen:

4.7.1
via een desbetreffende instelling van uw browser; in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van derden zult ontvangen;

4.7.2
door cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen, door uw browser zo in te stellen, dat cookies van het domein: “https://adwords.google.com/home/“, geblokkeerd worden, https://adssettings.google.com, waarbij deze instelling gewist wordt als u uw cookies verwijdert;

4.7.3
door de op interesses gebaseerde advertenties van de providers, die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne “About Ads” uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

4.7.4
via permanent deactiveren in uw Firefox, Internet Explorer of Google Chrome browser via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

4.8
De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 par. 1 lid f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van DoubleClick by Google is enerzijds de interesse gedreven levering van reclame en anderzijds algemeen het vervolgen van marktonderzoeksdoeleinden. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheden die hierboven vermeld zijn.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.9.1
Onze websites gebruiken bovendien de tools AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista en Sizmek:

4.9.2
Deze tools gebruiken cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de rapporten van campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen, dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Via een cookie-ID registreren de tools, welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kunnen zo bij activering van de functie Frequency Capping voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Volgens de externe providers bevatten de cookies van de tools geen persoonlijke informatie.

4.9.3
Door de gebruikte tools, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van de betreffende externe provider. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van deze tool worden gebruikt en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: Door de onderbrenging ontvangen de externe providers de informatie, dat u toegang hebt gekregen tot het relevante gedeelte van onze website of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt.

4.9.4
We gebruiken deze tools op basis van artikel 6 par. 1 lid f AVG, om reclame te adverteren die u interesseert en in het algemeen voor het doel van marktonderzoek. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren be-langenafweging, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheden die hierboven vermeld zijn.

4.9.5
Meer informatie over de in deze paragraaf genoemde tools ontvangt u op https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.10
U kunt op verschillende manieren deelname aan de services van AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista en Sizmek verhinderen:

4.10.1
via een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van derden zult ontvangen;

4.10.2
door het deactiveren van de cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van de domeinen www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com geblokkeerd worden;

4.10.3
door de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne “About Ads” uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

4.10.4
via permanent deactiveren in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

4.11 Facebook Custom Audiences

4.11.1
Onze websites maken gebruik van de Remarketing-functie “Custom Audiences” van Facebook Inc, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Daardoor kunnen gebrui-kers van onze websites als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of anderen het proces van websites, die ook op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook-Ads”) gebruiken, worden weergegeven. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze websites voor u meer interessant te maken.

4.11.2
Door de gebruikte marketingtool maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van deze tool door Facebook worden gebruikt en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: door het onderbrengen van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende website van onze webpresentatie hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Facebook of niet bent aangemeld, is het mo-gelijk dat Facebook uw IP-adres en andere identificatiekenmerken vindt en opslaat.

4.11.3
Het deactiveren van de “Facebook Custom Audiences”-functie is mogelijk door uw browser overeenkomstig in te stellen of voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.11.4
De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 par. 1 lid f AVG. Ons gerechtvaardigd belang in het gebruik van deze tool is het uitzenden van op interesses gebaseerde reclame mogelijk te maken. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheden die hierboven vermeld zijn.

4.11.5
Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook ontvangt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 Cookies

4.12.1
Naast de in paragraaf 4.4 tot 4.11 genoemde cookies gebruiken onze websites verdere cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal in het cachegeheugen van uw browser worden opgeslagen. De onderstaande vermelde cookies worden door ons alleen gebruikt om de uitvoering of beschikbaarstelling van de service die u gebruikt te garanderen volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG. Ons gerechtvaardigd belang in gegevensverwerking is om de website-instellingen voor het door u gebruikte eindapparaat te optimaliseren en om de gebruikersinterfaces aan te passen. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die hierboven vermeld zijn. De volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werkingswijze hieronder worden uitgelegd, worden op onze websites gebruikt:
– tijdelijke cookies (zie 4.12.2)
– persistente cookies (zie 4.12.3).

4.12.2
Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten de sessiecookies in het bijzonder. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor kan uw computer weer herkend worden wanneer u op onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

4.12.3
Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

4.12.4
U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop, dat u dan eventueel niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5 Gegevensverzameling en -verwerking van vrijwillig gecommuniceerde gegevens

5.1
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die vrijwillig gedeeld zijn met ons tijdens de interactie met klanten, leveranciers en andere business partners (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of onze websites). Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

5.1.1
Voor het onderhouden van contractuele relaties, om aanvragen, bestellingen of opdrachten te verwerken, of om precontractuele verplichtingen na te komen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig (bijv. naam, voornaam, e-mailadres, adres, geboortedatum, telefoonnummer, functietitel en bankgegevens). De doeleinden van de gegevensverwerking zijn gebaseerd op bedrijfsdoeleinden. Wij verzamelen deze gegevens om u onze diensten te verlenen of om de contractuele relatie met u te kunnen onderhouden. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 par. 1 lid b AVG.

5.1.2
We gebruiken uw gegevens bovendien voor reclamedoeleinden of klantenonderzoek, om u te voorzien van informatie over producten, diensten en events, met name per post of in de vorm van e-mailnieuwsbrieven of contactopname bijv. per sms of telefoon. De wettelijke basis hiervoor zijn onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG over reclame-maatregelen die voor u relevant zijn. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die hierboven vermeld zijn. U kunt op elk moment be-zwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Voor details over uw recht om bezwaar te maken, zie paragraaf 7 van deze privacyverklaring.

5.1.3
Als we volgens de lokale wetgeving in individuele landen verplicht zijn om uw voorafgaande toestemming te verkrijgen voor de bovengenoemde reclamemaatregelen, zullen we dat uiteraard doen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is dan uw toestemming (artikel 6 par. 1 lid a AVG). Uw toestemming kunt u op elk gewenst moment herroepen. Neem hiervoor contact met ons op via de bovenstaande contactmogelijkheden of volg de instructies in onze reclameberichten. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming.

6 Delen van uw gegevens aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, met uitzondering van de volgende gevallen:

6.1
In het kader van juridische procedures

Als het voor de opheldering van onrechtmatige gebruik van onze diensten of voor een juridi-sche procedure noodzakelijk is, worden persoonsgegevens doorgestuurd naar wetshandhavingsinstanties en, indien van toepassing, naar derden die (stellen) schade (te) hebben geleden. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gedrag resp. bij misbruik. Een overdracht kan ook plaatsvinden als het dient om gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten te handhaven. We zijn ook wettelijk verplicht om op verzoek informatie aan bepaalde overheidsinstanties te verstrekken. Dit zijn wetshandhavingsinstanties, autoriteiten, die met geldboete bestrafte feiten vervolgen en belastingdiensten.

De overdracht van deze gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de bestrijding van misbruik, de vervolging van strafbare feiten en de bescherming, indiening en handhaving van eisen, artikel 6 par. 1 lid. f AVG. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheden die hierboven vermeld zijn.

6.2 Verwerkers

We zijn voor het leveren van de diensten op contractueel verbonden externe bedrijven en exter-ne dienstverleners (“verwerkers”) aangewezen. In dergelijke gevallen worden persoonsgegevens aan deze verwerkers doorgegeven zodat zij hun diensten kunnen blijven aanbieden. Persoonsgegevens worden ook doorgegeven aan andere bedrijven van de Geberit Group. De verwerkers worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Verwerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die wij hebben bepaald en zij zijn bovendien contractueel verplicht om uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverkla-ring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te behandelen.

In detail gebruiken we vooral de volgende verwerkers:

6.2.1
Andere Geberit bedrijven met als doel de gecentraliseerde klantadministratie en orderafhandeling

6.2.2
Andere Geberit bedrijven met als doel het leveren van centrale IT-services aan de andere concernbedrijven

6.2.3
Logistieke dienstverlener voor het verzenden van de bij ons bestelde producten, marketingdocumenten of andere items aan u

6.2.4
Betalingsdienstverlener voor het verwerken van betalingen van u aan ons of omgekeerd

6.2.5
Dienstverlener voor montagewerkzaamheden of after sales-services

6.2.6
Dienstverlener voor het verzenden van nieuwsbrieven of het houden van klantonderzoeken.

6.2.7
IT-dienstverlener voor het leveren van software en hardware en voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

De overdracht van gegevens aan verwerkers vindt plaats op basis van artikel 28 par 1 AVG, subsidiair op basis van ons gerechtvaardigd belang in het gebruik van gespecialiseerde verwerkers en de daarmee verbonden economische en technische voordelen en het feit dat uw rechten en belangen ter bescherming van uw persoonsgegevens niet zwaarder wegen, artikel 6, par. 1 lid f AVG. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheden die hierboven vermeld zijn.

7 Uw rechten

7.1
U hebt de hieronder beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. Om uw rechten af te dwingen dient u uw schriftelijk verzoek aan ons te richten via de contactgegevens hierboven of naar het volgende e-mailadres: [email protected].

7.2 Recht op informatie

U hebt het recht om op elk gewenst moment van ons informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens van u in het kader van artikel 15 AVG te ontvangen.

7.3 Recht op rectificatie of verwijdering

U hebt het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken indien deze gegevens onjuist zijn, alsmede het recht om vervollediging te verkrijgen van onvolledige persoonsgegevens, in overeenstemming met artikel 16 AVG.

U hebt het recht om, onder de voorwaarden beschreven in artikel 17 AVG, te eisen dat uw per-soonsgegevens door ons verwijderd worden. In het bijzonder voorzien die voorwaarden in een recht op verwijdering als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt. De uitoefening van dit recht is met name volgens artikel 17 par. 3 AVG dan beperkt, als we uw gegevens nodig hebben om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om wettelijke aanspraken af te dwingen.

7.4 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken in overeenstemming met artikel 18 AVG. Dit recht geldt in het bijzonder als de juistheid van uw persoonsgegevens tussen u en ons omstreden is, voor de periode die nodig is om de juistheid te verifiëren en in het geval dat u bij een bestaand recht aanvraagt om te worden verwijderd in plaats van het verwijderen van een beperkte verwerking; en in het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor onze beoogde doeleinden, maar u deze nodig hebt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken en als de succesvolle uitoefening van een tegenstrijdigheid tussen ons en u nog steeds omstreden is. Als de verwerking van uw gegevens dienovereenkomstig beperkt is, mogen deze alleen in uitzonderlijke gevallen worden verwerkt, bijvoorbeeld als u uw toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is voor de afdwinging van wettelijke aanspraken.

7.5 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die o.a. op basis van artikel 6 par. 1 lid e of f AVG plaatsvindt, bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG aan te tekenen. We zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we over-tuigende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

7.6 Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om van ons de persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat in overeenstemming met artikel 20 AVG. Dit geldt indien de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd en dat dit gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

7.7 Het recht op bezwaar bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over u in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is Autoriteit Persoonsgegevens. Voor communicatie met de toezichthoudende autoriteit kunt u de volgende website bezoeken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8 Verwijdering van uw gegevens

In het algemeen verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze verzameld of gebruikt hebben in overeenstemming met de voorgaande paragrafen. Voor zover gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zijn deze geblokkeerd. De gegevens zijn dan niet langer beschikbaar voor verder gebruik. Als u meer informatie wilt over onze verwijder- en bewaartermijnen, neem dan contact op met de verantwoordelijke vermeld in paragraaf 2 onder de contactgegevens die daar zijn vermeld.

9 Doelwijzigingen

Verwerking van uw persoonsgegevens voor andere dan de beschreven doeleinden vindt alleen plaats als een wettelijke bepaling dit toestaat of als u instemt met het gewijzigde doel van de gegevensverwerking. In het geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, brengen we u voor verdere verwerking op de hoogte van deze andere doeleinden en stellen u alle andere relevante informatie ter beschikking.

10 Geautomatiseerde beslissingen van geval tot geval of profileringsmaatregelen

We maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingsprocessen om een beslissing te nemen – inclusief profilering.

11 Wijzigingen van deze privacyverklaring

De actuele versie van deze privacyverklaring kan altijd worden geraadpleegd via: https://www.geberit-aquaclean.nl/nl_nl/data_privacy_and_cookies.html.

Stand: November 2018

Uw badkamer, uw ontwerp. De Geberit bedieningsplaten Sigma21, Sigma50 en Sigma70 zijn verkrijgbaar in diverse standaard kleuren en materialen, maar u kunt nu ook zelf het design van het front van uw bedieningsplaat laten maken. Upload uw favoriete foto en geef uw badkamer een persoonlijk tintje.